SÁM SEBE
LÍDROM

Sebapoznanie a sebauvedomenie

  • Osobnostný profil Lumina Spark a interpretácia vašich kvalít pre dosiahnutie stanovených cieľov
  • 13 – ta komnata

Sebapoznanie a sebauvedomenie

 Kľúčové techniky pre vedenie samého seba:

Každý z nás potrebuje vedieť ako viesť samého seba pri dosahovaní cieľov, projektov, spolupráci v tíme, či kariérnom rozvoji.

Sebapoznanie a sebauvedomenie

  • Nastavovanie priorít v živote a následne v práci, prepojenie práce a života
  • Efektívne návyky a organizácia života
  • Efektívne vedenie a účasť na poradách
  • Vyjadri svoj názor
  • „Predaj“ svoj návrh
  • Náročné rozhovory
  • Budovanie odolnosti
  • Riešenie konfliktov

Na základe dlhoročných skúseností s expertami, ktorí chcú dosiahnuť viac, vznikla sada základných zručností a techník, ktoré uľahčia cestu k výsledkom na úlohách a v spolupráci s kolegami pre každého experta a hlavne pre tých, ktorí sa chcú stať aj formálnymi lídrami.

Programy sa dajú objedať alebo pre uzavretú firemnú skupinu.

Sebapoznanie a sebauvedomenie

 Systemický pohľad na svoje miesto v tíme a firme.

Program „Vedieť vidieť“ príležitostne otvárame so svojimi kolegami v Mysliteľni, o nových termínoch vás budeme informovať v newsletri.

Vybrané referencie


2014

Aký som ja, tak vyzerá moja firma a podnikanie.


2014

Aký som ja, tak vyzerá moja firma a podnikanie.