SÁM SEBE
LÍDROM

Sebapoznanie a sebauvedomenie

  • Osobnostný profil Lumina Spark a interpretácia vašich kvalít pre dosiahnutie stanovených cieľov
  • 13 – ta komnata

Viesť svoj biznis znamená viesť najprv seba. Pre správne nasmerovanie potrebujeme vedieť KTO SME (aké sú naše kvality, čím sme výnimoční, aké presvedčenia, skúsenosti si nesieme zo svojej minulosti) a KDE SME (v akej životnej etape sme a kde v nej má svoje miesto naša práca a podnikanie).

Aký som ja, tak vyzerá moja firma a podnikanie.
Preto ak chceme niečo zmeniť z pozície majiteľov, potrebujeme začať u seba.

Programy sa dajú objedať individuálne alebo pre uzavretú skupinu.

Sebapoznanie a sebauvedomenie

 Kľúčové techniky pre vedenie samého seba:

Vybrané programy pripravujem vo forme digitálnych produktov

Sebapoznanie a sebauvedomenie

  • Nastavovanie priorít v živote a následne v práci, prepojenie práce a života
  • Efektívne návyky a organizácia života
  • Efektívne vedenie a účasť na poradách
  • Vyjadri svoj názor
  • „Predaj“ svoj návrh
  • Náročné rozhovory
  • Budovanie odolnosti
  • Riešenie konfliktov

Sebapoznanie a sebauvedomenie

 Systemický pohľad na svoje miesto v tíme a firme.

Program „Vedieť vidieť“ príležitostne otvárame so svojimi kolegami v Mysliteľni, o nových termínoch vás budeme informovať v newsletri.

Individuálne pracujem so systemickým prístupom v rámci koučingu alebo mentoringu.

Vybrané referencie


2014

Aký som ja, tak vyzerá moja firma a podnikanie.


Peter Nový, Henkel, 2021

,,Rešpekt k druhým a rešpekt samého k sebe, hravé nachádzanie riešení a nadhľadu, pohoda a koncentrácia na kľúčové témy.“