Dagmar Kéryová

MOJA PRÁCA

AKÉ RIEŠENIA
PRINÁŠAM...

Potrebujete nasmerovať svoj pracovný život tak, aby ste boli úspešnejší a v pohode?

Chcete mať rozvojové programy, ktoré prinesú zmenu správania a výsledok?

Potrebujete vedieť ako viesť ľudí v tomto náročnom čase?

Hľadáte spoločne s svojim tímom nové smerovanie pre svoje ciele, projekt, firmu?

Potrebujete mať v tímoch viac proaktívnych, samostaných, lojálnych ľudí?

Ak je niektorá téma vaša, alebo ju chcete riešiť v svojom tíme, alebo firme, ste tu správne. Ste – aj keď možno neformálny – ale ste LÍDER.

A svet stále potrebuje dobrých lídrov – ľudí, ktorí chcú viesť a žiť svoj život doma, v svojej pracovnej pozícii, svojom tíme, projekte alebo aj vo svojej firme s ambíciou a so zmyslom. Takýmto lídrom je pre mňa každý, kto berie svoju zodpovednosť za priestor, ktorý má moc ovplyvniť.

Ale aj lídri potrebujú dozrieť, podporiť v náročných chvíľach, nájsť bezpečný priestor pre zastavenie sa, nasmerovanie a nabratie novej energie. A preto pri lídroch celý život stojím a vytváram priestor, z ktorého vedia priniesť novú kvalitu pre nás všetkých

Ak naozaj chcete tvoriť svoj život bez ohľadu na to aké karty ste dostali, hľadáte svoje osobné smerovanie, spôsob vedenia pre svoj tím, spoluprácu, či tvoríte smerovanie svojej organizácie, je tento priestor otvorený aj pre vás.

A ak je vašou náplňou rozvoj ľudí v organizácii, mám overené metodiky ako vieme tieto ciele dosiahnuť.

V prvom rade sa venujem ČLOVEKU, lebo to, kto ste, formuje ako napĺňate svoju pracovnú rolu a aké sú vaše pracovné ambície. Následne vás podporím pri tvorení spolupráce, korektných pracovných vzťahov a budovaní efektívnych tímov. A spoločne dokážete vytvoriť víziu pre organizáciu a jej miesto v spoločnosti.

Som partnerkou pre spoločné rozhovory a tvorivé aktivity, ktoré prinášajú jasné smerovanie, nadhľad, uvedomenia o sebe, svojej roli, organizácii, kde pracujem, alebo zakladám. Používam svoje zručnosti biznis koučky pre ľudí aj pre tímy a prinášam mnohé roky skúseností z pozície majiteľky a manažérky a aj z množstva projektov, ktoré som realizovala.

Ale rozprávať sa nestačí – riešime spolu aj praktickú realizáciu – so všetkými výzvami, zlyhaniami, konfliktami, neistotou a víťazstvami. Ako mentorka prinášam mnohé nástroje a konkrétne techniky pre denné použitie, dizajnujem procesy ako spoločne v tíme alebo firme dosiahnete konkrétne ciele. Používam pri tom metodiku Co-Active koučing, systemický prístup, prácu s telom, emóciami, objavovaním cez Sensing journeys a nástrojmi, ktoré podporia Vašu kreativitu a hravosť – napríklad aj Lego alebo maľovanie. Pri svojej práci dodržiavam Etický kódex ICF.

Lídri sa nevyhýbajú ani náročným zmenám a preto potrebujete mať odvahu, vedieť budovať svoju odolnosť a poznať proces ako ich realizovať. Prešla som si sama mnohými údoliami aj vrcholmi, poznám ako cesta transformácie vyzerá a viem ju s vami a s vašim tímom kráčať.

Pomáha mi v tom prístup, ktorým štrukturujem rozvojové programy. Learning experience design (LX design). Program je vtedy užitočný, ak iniciuje skutočnú zmenu – prinesie konkrétne výsledky, naplnenie biznisových cieľov alebo zmení správanie ľudí v organizácii, zmení ich nastavenia ako sa dívajú na svet. Až 70% učenia sa nedej v laviciach, ale v praxi, kde je dôležitý osobný zažitok, konkrétne aktivity. A prepojenie s praxou, konkrétnymi situáciami a výstupy, ktoré účastníci môžu priamo použiť v praxi sú základom mojich programov.

Moja práca je mojou súčasťou, stále ma baví prinášať autentickosť a ľudskosť do biznisu a teším sa aj na to, čo spolu s vami vytvoríme.

Dagmar Kéryová, CPCC, PCC
Lídership&Biznis koučka, mentorka a facilitátorka

Dovoľte si aj vy tvoriť svoj život s naplnením v práci, živosťou, energiou a zábavou alebo poskytnite túto možnosť vašim kolegom.

Ak neviete ako začať

1. Ujasnite si, či hľadáte riešenie pre svoju firmu, svoj tím, seba samého
2. Pozrite si témy, ktorým sa venujem v jednotlivých oblastiach
3. Objednajte si 30-min konzultáciu so mnou, aby sme ujasnili váš zámer a vhodnú cestu

Notice: JavaScript is required for this content.
Notice: JavaScript is required for this content.
Notice: JavaScript is required for this content.
Notice: JavaScript is required for this content.
Exit mobile version