KOUČING A
MENTORING

KOUČING A MENTORING

Dagmar je medzinárodne certifikovaná Co-Active koučka, facilitátorka a trénerka. Venuje sa oblasti osobného a tímového leadershipu, podporuje ľudí v ich osobnom živote a vo firemnom prostredí, aby si našli také smerovanie, uplatnenie v práci, kde budú môcť využiť svoju jedinečnosť a rozvinúť svoj potenciál.

Do koučovacích stretnutí prináša vzhľad zo svojej manažérskej praxe a mnohých projektov v rôznych organizáciách. Zameriava sa na praktické riešenia, cez ktoré pomáha odhaľovať a nastavovať nové prístupy pre vedenie seba aj iných a riešenie vzťahov.

Dagmar do koučovacích stretnutí prináša vhľad zo svojej manažérskej praxe a mnohých projektov v rôznych organizáciách. Zameriava sa na praktické riešenia, cez ktoré pomáha odhaľovať a nastavovať nové prístupy pre vedenie seba aj iných a riešenie vzťahov. Po dohode s klientom prináša pre vybrané témy aj mentoringový prístup. K častým témam v koučingu patria:

  • vyvolávanie a zvládanie transformačných zmien v organizáciách, tímoch
  • vytvorenie jasnosti a smerovania so zmyslom pre nový životný, či pracovný cyklus
  • individuálny leadership – definovanie a formovanie v aktuálnej pracovnej roli
  • rozvoj talentov pre budúcnosť
  • riešenie náročných a citlivých situácií, budovanie resiliencie
  • osobná efektivita a efektivita môjho tímu

Koučovacia prax:
12 rokov praxe, + 1800 hodín

Odborná prax:
zakladateľka a spolumajiteľka jednej z prvých PR agentúr v SR, partnerka najväčšej PR agentúry, kde pracovala na projektoch krízovej komunikácie, change managementu a budovania firemnej kultúry